جوابيه. مهندس توراج زارع به  هفت دروغ ابرهيم ميران زاده در پرونده  مبنى بر عدم ارتباط تجارى و مالى امايش و نانو با شركت الومينا جاجرم

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :