حسین صداقت ازشركت الو مينا جاجرم بعلت سوء استفاده مالى در سال ٩٣ اخراج میشود  در سال ٩٤ در حفاظت قوه بعنوان نفر دوم حفاظت منصوب می شود  ولى در همين مدت كوتاه جنجالى ترين نيرو حفاظت معرفى مىشود و از قوه قضايه هم تسويه میگردد و امدنيوز ايشان را بعنوان افشاء جاسوسى در قوه قضايه معرفى میکند  جنجاليترين شخصیت روز ايران كه دختر نفر اول قضاى كشور را جاسوس معرفى كردن.

 

ایشان د ر سال ٩٢ ازسوى موسسه  صندوق بازنشتگى فولاد بعنوان عضو هيئت مديره موظف منصوب و در ٨اذر ٩٣ با  اقاله قراداد واگذار، جمعى  توسط دولت يازدهم

و  سپس با ابطال مصوبات دولت دهم  شركت الوميناى جاجرم از تملك موسسه فولاد خارج و در مالكيت وزارت صنايع قرار گرفت

با انتصاب اعضاى جديد وابقاى مدير عامل , صداقت بعنوان عضو موظف لغو قرارد و تسويه شدن

ولى با جمع اورى طومار از برخى از نزديكان و حمايت يكى از اعضاى شوارى شهر  و توزيع پول از تنخواه  برخى هم روستاى خود با عدم تسويه در تقابل با شركت برامد كه توسط مدير عامل وقت ازشركت اخراج گرديد

اعجاب انگيز  اينكه ايشان درسال ٩٤  بعنوان يكى از   مديران حفا طت اطلاعات در قوه قضايه مشغول بكار شد که ايشان از  حفاظت اطلاعات هم به فاصله كوتايى  نيز لغو قراردادشد كه در حال حاضر در يكى از شركتها اىجام  مشغول به كارشده است

اين مرد بعلت شايعات ايجاد شده عليه دختر قوه قضايه  جنجالیترين  شخصيت كشور مى با شد

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :