آیا کسی نیست ببیند که اینطوری دارن سر می برند .؟
آیا کسی نیست ببیند در این کشور دارند جعل می سازند؟
آیا کسی نیست ببیند در یک کشور اسلامی   اینطوری یک مسلمان را دارند تاراج می کنند؟

چرا صدائی بلند نمیشه ؟کجا هستند این نظام های حفاظتی
و…

ادرس کانال?
@mowjeemruz

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :