وزیر وزین کشور :بهترین راه برای مبارزه با اعتیاد معتاد نشدن است!

یحتمل بهترین راه حل برای جلوگیری از طلاق، ازدواج نکردنه یا حتما     بهترین راه مبارزه بافساد،فاسد نشدن است

البته حرف اشتباه نیست خیلی بدیهیه  ولی جایگاه وزیر کشور گفتن جملاتی و تصمیم‌گیری فراتر از این بدیهیاته

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :