? “پیش درآمدی بر پیش بینی های “ری کورزویل” در مورد آینده فناوری” ?

✔️سال ۲۰۱۹:
خداحافظی رایانه های شخصی و لوازم جانبی رایانه ها با کابل و سیم

✔️سال ۲۰۲۰:
افزایش قدرت رایانه های شخصی با امکان مقایسه آنها با توان مغز انسان

✔️سال ۲۰۲۱:
امکان دسترسی به اینترنت بی سیم در ۸۵ درصد از نقاط کره زمین

✔️سال ۲۰۲۲:
وضع قانون رفتار انسان ها و ربات ها در ایالات متحده و اروپا(تعیین وظایف و حوزه فعالیت ربات ها)

✔️سال ۲۰۲۴:
اجباری شدن هوش رایانه ای در خودروها(عدم اجازه نشستن پشت خودرو فاقد هوش مصنوعی)

✔️سال ۲۰۲۵:
تشکیل بازارهای بزرگ عضو های مصنوعی بدن انسان

✔️سال ۲۰۲۶:
تمدید عمر به ازای هر ثانیه به کمک پیشرفت علم

✔️سال ۲۰۲۷:
تبدیل ربات های خدمتکار با توان انجام کارهای سخت،همچون یخچال و قهوه جوش،به یک ابزار و دستگاه معمولی در زندگی روزمره انسان

✔️سال  ۲۰۲۸:
ارزان و قابل دسترسی شدن انرژی خورشیدی برای مصرف ساکنان زمین

✔️سال ۲۰۲۹:
هوشمند شدن رایانه ها(در چارچوب مدل سازی رایانه ای مغز انسان)

✔️سال۲۰۳۰:
گسترش استفاده از نانوفناوری در صنعت

✔️سال ۲۰۳۱:
استفاده از چاپگرهای سه بعدی اعضای بدن در تمام بیمارستان ها

✔️سال ۲۰۳۲:
استفاده از نانو رباتها در علم پزشکی (حذف مواد زاید از بدن و اسکن مغز برای کشف اسرار آن)

✔️سال ۲۰۳۴:
نخستین دیدار انسان با هوش مصنوعی

✔️سال ۲۰۳۶:
استفاده از روشهای برنامه نویسی برای برنامه نویسی سلولها و درمان بیماریها

✔️سال ۲۰۳۸:
ظهور ربات های انسان نما(مجهز به هوش مضاعف)

✔️سال ۲۰۳۹:
کاشت مستقیم نانو ماشین ها در مغز(غوطه وری کامل انسان در دنیای مجازی بدون هیچ دستگاهی)

✔️سال ۲۰۴۰:
کاشت موتور جستجو در بدن انسان(مشاهده نتیجه آن روی لنز یا عینک مخصوص)

✔️سال ۲۰۴۱:
افزایش توان اینترنت به میزان ۵۰۰ برابر امروز

✔️سال ۲۰۴۲:
نخستین مورد جاودانگی انسان.ارتش نانو ربات ها به کمک سامانه ی دفاعی بدن آمده و انواع بیماری ها را درمان می کند.

✔️سال ۲۰۴۳:
بدن انسان می تواند به کمک نانو ربات ها به هر شکلی که بخواهد در بیاید.

✔️سال ۲۰۴۴:
توانایی هوش غیر بیولوژیکی،میلیاردها برابر هوش انسان

✔️سال ۲۰۴۵:
آغاز عصر تکینگی یا برگشت ناپذیری  فناوری،کره ی زمین به یک ابر رایانه تبدیل خواهد شد.

✔️ سال ۲۰۹۹:
تکینگی فناوری سراسر کره زمین را فرا خواهد گرفت
mowjeemruz@

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :