گروه علمی:رئیس مرکز پیش بینی زلزله در پژوهشگاه بین المللی زلزله گفت: هیچ ارتباط گسلی و زمین ساختی بین زمین لرزه امروز ترکیه با زلزله خوی وجود ندارد.مهدی زارع استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و رئیس مرکز پیش بینی زلزله در پژوهشگاه بین المللی زلزله درباره وقوع زمین لرزه در جنوب ترکیه و پاسخ به این پرسش که آیا این زمین لرزه در ارتباط با گسلی بوده که سبب زمین لرزه خوی شده است، اظهار داشت: محلی که زمین لرزه در ترکیه به وقوع پیوسته محل برخورد شمال ورقه عربی با جنوب ورقه آناتولی بوده است و این ماجرا هیچ ارتباطی با زلزله خوی از لحاظ زمین ساختی و گسل ندارد.

وی با اشاره به اینکه خوی در فلات ایران قرار دارد و حدود هزار کیلومتر با محل زمین لرزه‌ای که امروز در ترکیه به وقوع پیوسته فاصله دارد، گفت: اینکه بیان می‌شود احتمال وقوع زمین لرزه شدید در آذربایجان به دلیل فعال شدن ورقه شمال عربی با جنوب ورقه آناتولی وجود دارد، صحت نداشته و این دو مباحث جداگانه است

زارع با تاکید بر اینکه البته احتمال زمین لرزه‌ای بزرگ به دنبال فعال شدن کامل گسل در آذربایجان هم وجود دارد، گفت: ربط دادن زمین لرزه امروز در ترکیه با خوی در آذربایجان بلاموضوع است ولی به این معنی نیست که در ایران زمین لرزه رخ نمی‌دهد. بنابراین اینکه گفته می‌شود زلزله ترکیه روی گسل آناتولی اتفاق افتاده که ادامه گسل خوی است درست نیست.وی خاطرنشان کرد: اگر طول گسل به طور کامل جابجا شود احتمال وقوع زمین لرزه بزرگ‌تر از ۶ هم وجود دارد ولی از نظر زمانی هیچکس این موضوع را نمی‌داند که بگوید مثلاً یک ماه دیگر یا ۱۵ سال دیگر زمین لرزه بزرگ رخ می‌دهد.تفاوت معناداری بین زلزله‌های شدید زمستان و تابستان وجود نداردزارع در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود اگر گسل مربوط به خوی کامل فعال شود، زمین لرزه در شهرهایی مانند قزوین و تهران هم به وقوع می‌پیوندد، گفت: خیر، گسل خوی ارتباطی با تهران ندارد و این هم به معنی به وقوع نپیوستن زمین لرزه در پایتخت نیست.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی معتقدند وقوع زمین لرزه‌ها در زمستان بیشتر از تابستان است و آیا این موضوع را ئأئید می‌کنید؟ گفت: خیر این چنین نیست از لحاظ آماری تفاوت معناداری بین زلزله‌های شدید زمستان و تابستان وجود ندارد ولی از آنجایی که زمین لرزه در مناطق سردسیر در زمستان سخت‌تر است خاطرات بدتری هم به جا می‌گذارد چرا که گرفتاری مردم هم به لحاظ موضوعاتی مانند آتش سوزی در چادر، گازگرفتگی و … بیشتر می‌شود.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :