نامه‌ای که بعد از ۲۵ ماه قاضی پرونده به من ( مجید قاسمی ) در زندان نشان داده که نامه باعث بازداشت شما شده است.

و اظهارات بنده در خصوص نامه فوق:

رئیسان محترم دادرسی شعب دیوان محاسبات کشور و حسابرسان قانونی متعهد کشور

به استحضارتان می‌رسانم بنا به نامه فوق بیش از ۲۵ ماه در بازداشت موقت هستم و این نامه را چند روز قبل قاضی محترم شعبه دو کیفری استان خراسان شمالی در زندان به من داده است.

آیا بر قامت دیوان محسبات کشور می‌سزد این نامه بدون بررسی و رسیدگی باعث بازداشت من شود؟

آیا  بر فرض اینکه گزارش واصله از دیوان محاسبات استان خراسان شمالی واقعا صورت گرفته باشد، شعبه هفتم دیوان محاسبات می‌توانست بدون بررسی و رسیدن به نتیجه درخواست اعمال ماده ۲۵ نماید؟

من عرض می‌کنم تمام اظهارات این برگه بی‌مبنا و کذب است و از شما جهت حرمت شغلی‌تان می‌خواهم بررسی کنید واز بازپرس شعبه هفتم دادسرای دیوان محاسبات آقای میران زاده سوال نمایید.

آیا در شرکت پترو توران سبز و آمایش دشت تهران ریالی تراکنش مالی و یا معامله صورت پذیرفته که مشکوک الوصول داشته باشد؟!!!

آیا شرکت سمین کابل تک کاشان و شرکت جهان نیروی تک هیچ ربطی به من ( مجید قاسمی ) و سعید صادقی دارد که منع مداخله کارکنان دولت در آن رعایت نشده باشد؟

آیا شرکت آراد ریالی بدهی تا پایان سال ۹۲ داشته است که در سال ۹۳ مشکوک الوصول داشته باشد؟!!

و در آخر از شعبه هفتم دیوان محاسبات درخواست کنید که چرا با اینکه این شرکت‌ها تراکنش مالی نداشته‌اند و یا ربطی به مدیر عامل یا هیئت مدیره نداشته‌اند، در خواست اعمال ماده ۲۵ کرده است؟

و من را بیش از دو سال بر پایه تهمت ساختگی و دروغ در بازداشت موقت نگه‌داشت‌اند.

آیا ساختن چنین اتهامات واهی بدون پشتوانه در یک سازمان معتبر مرتبط به بزرگترین نهاد نظارتی و تقنینی ممکن است؟

آیا دیوان محاسبات کل کشور حاضر است بپذیرد چنین اتفاقی در آن سازمان افتاده است؟

 

با احترام زندانی

بی‌گناه و مظلوم زندان بجنورد

مجید قاسمی فیض‌آبادی

 

ادرس کانال تلگرام

https://telegram.me/mowjeemruz

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :