بازديد از خطوط مرزي (مرصاد)

مهندس مجيد قاسمي فيض آبادي( فرمانده عمليات مهندسي  تيپ٤٢ ابوذر)

بهمراه فرمانده پيروز لشگر هفتادو يك روح الله سردار احمد سليم آبادي

شهريور ٦٧

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :