تأیید حقوق داور منتخب و کارشناسان داوری پروژه های تونل آبرسانی به مزارع حلب سوریه و تونل انزاب تاجیکستان با رأی دادگاه

بر اساس رأی صادره از شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران، حقوق داوری داور منتخب و کارشناسان مناقشات پروژه های تونل آبرسانی به مزارع حلب سوریه و تونل مواصلاتی انزاب تاجیکستان مورد تأیید قرار گرفت و شرکتهای پیمانکار ایرانی طرف قرارداد دولتهای سوریه و تاجیکستان ملزم به پرداخت حقوق داوری شدند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :