آقای مهدی بای که قبل از انقلاب در زندان غزل قلعه زندانی بود پس از آزادی به سوئد عزیمت کرده و سپس در نوفل لوشاتو به دیدار حضرت امام خمینی (ره) می رود و پس از پیروزی شکوهمند به ایران آمده و در دفاع مقدس حضور می یابد. در بهبوحه سفر آقای محمد علی مخبر دزفولی به استان گلستان پس از چهل و سه سال ایشان را در ستاد مدیران جهادی انقلابی استان گلستان یکدیگر را ملاقات می کند و با پیشنهاد آقای مخبر طی دو شب اقامت در شهرستان رامیان اقدامات اولیه جهت کارگاه تولید ادوات موسیقی سنتی نظیر سه تار را فرآهم می کنند. همچنین آقای مخبر پیشنهاد تولید پنلهای برقی برای تأمین برق روستایی را نیز ارائه می نماید.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :