دیوان محاسبات خراسان شمالی :یکی از هفت دروغ مطرح شده در کیفر خواست پرونده آلومینای ایران

 

دیوان خراسان شمالی باجه ای از بانک تجارت در مجاورت فروشگاه چرم و میش و بانک آینده شعبه محمودیه را به عنوان بانک تجارت شعبه پارک وی در خیابان ولی عصر تهران جعل نموده و ۸۰۴ میلیارد ریال وام مجهول را به آقای مجید قاسمی و نزدیکان ایشان به دروغ نسبت داده است .

دیوان محاسبات خراسان شمالی طی نامه آذر ۹۶ به دادستان عمومی و انقلاب بجنورد بعنوان ۵۴ میلیارد تومان عدم پرداخت اقساط معوقات نسبت می دهد .

دادسرای بجنورد ۵۴ میلیارد تومان تضییع حقوق بیت المال به بهانه احتمال مصادره شرکت آلومینا توسط شعبه مجهول کیفرخواست علیه مجید قاسمی فیض آبادی صادر می نماید.

دادگاه بدوی  بعد از سه سال  رسیدگی دادگاه به دروغ نوشت  چون ده میلیارد  تومان  قبل از  حضور در شرکت آلومینا  بدهی  سنگین را به شعبه مجهول پرداخت  کرده است  با استعلام مجهول از شعبه مذکور به تبرئه مدیر عامل در توجیه عملکرد ناصواب دادسرا اقدام نموده است.

 

آلومینای ایران

آلومینای ایران

این خبر را به اشتراک بگذارید :