دکتر احمدی نژاد : همین الان تمام مدیران کشور را دعوت کنید و از آنها بخواهید اقتصاد مقاومتی را تعریف کنند بعید بدانم چند درصد تعریف واحدی داشته باشند و وقتی به نقطه نظر مشترکی نمی رسند چطوری می توانیم آن را به درستی اجرا کنیم.
یک بار این مورد را در مجمع اعلام کردم ولی اصلا به آن توجهی نمیشود و سیاستهائی در مورد اقتصاد مقاومتی می نوشتند همان افرادی که خوب تعریفی داشتند همان موارد رو از دوباره می نوشتند ولی این با به صورت متناقص می نوشتند.
رئیس جمهور سابق کشور در ادامه : از آنها خواهش کردم قبل از اینکه سیاستی درباره اقتصاد مقاومتی بنویسید آن را تعریف کنید و همه ما اتفاق نظر پیدا کنیم و برای اجرا کردن آن یک راهی پیدا کنیم حالا این یک سیاست می شود.
هر کسی یک تعریفی از اقتصاد مقاومتی دارد و اجرا هم می شود ولی به نتیجه مطلوب به علت عدم اتفاق نظر نمی رسیم چون هر کسی به بخشی این موضوع را می کشاند.
این موضوع در دولت به مراتب ناخوشایند تر است. دولت هر مسیری را می خواهد انتخاب کند و کار خودش را انجام دهد.
اقتصاد مقاومتی یک امر واحد است.این نیست که کشاورزی از فرهنگ جدا باشد فرهنگ از شهرساز ی جدا باشد یا آموزش پرورش ما از سیاست ما و…این نیست که اینها از هم جدا باشند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :