قياس مع الفارق : تطبيق دولت كليد و تزوير با دولت  كار بى وقفه است

عضو گرو پترو لند انرژى ايران در حسينه  دانشمند عاليقدر   پدر  صنعت مو شكى ایران  خطاب به دكتر احمدى نژاد  و مستمعین گفتند : ما  براى انسداد  پیش ساخته بايد با مردم  رو راست باشيم  حقيقت دولت اسبق  كار افرينى و  تلاش بى وففه  براى مردم بوده است .  اتكا و اعتمادى  به شيطان نداشته و انان را حامی و مانوس خود معرفی نکرده است منافذی که به روی متنفذین سیاسی گشوده شده است  فقط با کلید حقیقت و راستی مسدود خواهد شد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :