مجید قاسمی فیض آبادی فرمانده مهندسی جنگ جهاد سازندگی.

و همرزم شهید صیاد شیرازی و یکی از بی نظیرترین مدیران جهادی کشور،  ۲۵ ماه در بازداشت موقت زندان بجنورد است.

بهانه بازداشت او اختلاس شبکه ای است اما دلیل اصلی آن ،کوتاه کردن دست چند نفر نفوذی ها از اموال کارگران شرکت آلومینا است.

برای روشن شدن حقیقت از شعبه ۲ کیفری ۱ استان خراسان شمالی بخواهید دادگاه او را علنی کند تا مردم ایران هیئت منصفه مظلومیت او باشند.

او یار پدر موشکی ایران اسلامی دانشمند بی ادعا شهید حسن تهرانی است.

اخبار بازداشت او را از این پس در این کانال تلگرام خواهید خواند.

@mowjeemruz

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :