از تاریخ ۹۳/۱۲/۶ از زمانی که یار ایستاده در غبار در دفتر کارخانه در جلوی چشمان حیزت زده بعضی کارگران به دستانش دستبند زدند تا این سرو مقاومت در مقابل نفوذی‌ها را کمر شکن کنند تا کنون که نزدیک به ۲۶ ماه از انفرادی‌های مخوف و موهم اطلاعات خراسان شمالی و زندان بجنورد می‌گذرد با اینکه ۱۴ جلسه از محاکمه وی در شعبه یک کیفری استان می‌گذرد ادله اتهامات ساختگی به وی ارائه ندادند. قاضی محترم شعبه مستند دستگیری و اعمال ماده ۲۵ شعبه هفتم دادرسی دیوان محاسبات را اخیرا در اواخر اسفند ۹۵ در زندان به او ارائه داد که مشخص گردید اعمال ماده ۲۵ دیوان محاسبات بر پایه گزاره‌های متعدد دروغ و بدون بررسی معمول دیوان محاسبات صورت پذیرفته‌است این نامه دیوان محاسبات را برای مشاهده شما در ذیل همین متن می‌گذاریم. شما مردم عزیز از شعبه هفتم دادرسی دیوان محاسبات سوال کنید  آیا پس از گزارش واصله کذایی و دروغین که در ابتدای این نامه آمده‌است آیا لازم نبوده است حتی برای یک بار همرزم شهیدان، مهندس مجید قاسمی را برای توضیح این گزارش به دفتر دیوان محاسبات در استان خراسان شمالی و یا شعبه هفتم احضار نماید و از وی در این باره توضیح بخواهد. با این وجود چگونه دادرس شعبه هفتم به خود اجازه داده‌است که در صدر نامه بگوید پس از بررسی این دادرسی درخواست اعمال ماده ۲۵ کرده‌است. آیا دیوان محاسبات می‌تواند توضیحی در این باره به مردم عزیز کشور بدهد؟ ما هم نامه دیوان محاسبات و هم تقاضای شخصی بزرگ مدیر مبتکر جهادی را در منظر شما می‌گذاریم و از شما می‌خواهیم تا قضاوت کنید و نظر بدهید آیا ممکن است بدون بررسی و بدون تفهیم اتهام و ارائه ادله به متهم می‌شود فردی با این همه افتخارات برای کشور و نظام را ۲۶ ماه در بازداشت نگه‌داشت؟ آیا این سوال پیش نمی‌آید که کدام قدرتی است که می‌تواند مدیری بزرگ با سابقه‌ای از رشادت‌های ویژه در کنار امثال احمد متوسلیان و صیاد شیرازی و حسن تهرانی مقدم را بتواند به بند بکشد ما فکر می‌کنیم دایره معاضدت‌های حقوقی سپاه باید به کمک این بسیجی بزرگ بیاید و از دیوان محاسبات و دادستانی خراسان شمالی بپرسد چرا تا کنون ادله اتهام را به وی ارائه نداده‌اند. آیا این سوال پیش نمی‌آید که بازداشت طولانی این بزرگ مرد دلایلی دیگر غیر از اتهامات واهی و دروغین دارد. ما می‌خواهیم این موضوع برای همگان روشن شود تا اینکه دیگر چنین اتفاقات عجیبی در کشور رخ ندهد. به همین خاطر تقاضای شخصی زندانی به تاریخ ۹۶/۱۶/۱ نیز به نظر شما می رساند. در این تقاضای شخصی ایده پرداز عملی اقتصاد مقاومتی زندانی مظلومی مهندس مجید قاسمی فیض‌آبادی از دادگاه می‌خوهد ادله مستندات کیفرخواست علیه خودش را به وی بدهند. این در حالی است که اگر مسیر این دادرسی طبیعی بود باید دیوان محاسبات قبل از دستگیری ادله را به او ارائه می‌داد و بازپرسی شعبه یکم قبل از اینکه او را دستگیر کند باید وی را برای توضیحات احضار می‌کرد. آیا غیر از این است که عده‌ای نفوذی بدون دلیل واقعی می‌خواستند با دستگیری و حذف وی سرو مقاومت در برابر تجاوز به بیت‌المال را کمرشکن کنند.

photo_2017-04-06_15-37-48photo_2017-04-01_11-10-43

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :