مجید قاسمی فیض آبادی داور حل و فصل بزرگترین حفاری فنی مهندسی ایران در حلب سوریه و تاجیکستان در تاریخ معاصر ایران بار دیگر از سوی طرف دعوا  تهدید شد.

تونل آبرسانی به مزارع حلب سوریه و تونل انزاب تاجیکستان به طول پانزده کیلومتر رفت و برگشت که توسط بخش خصوصی ایران در سوریه و تاجکستان احداث شده است، در ابتدای دولت نهم مورد مناقشه قرار گرفت و متوقف گردید.

پروژه فوق شامل حفاری و لاینینگ۴/۵ کیلومتر تونل به قطر ۳/۵ متر به وسیله TBM و دو کانال ورودی و خروجی به طول ۱ کیلومتر در عمق ۴۰ متری از سطح زمین می باشد. در این پروژه پوشش داخلی تونل به وسیله قطعات پیش ساخته سگمنت انجام می گیرد. تونل آبرسانی حلب در کشور سوریه و جنوب شرقی شهر حلب با هدف انتقال آب از سد مسکنه به اراضی جنوب حلب واقع شده است. مجموعه ای از سازه های انتقال آب برای انتقال آب از کانال MC از سد مسکنه جنوبی اختصاص داده شده اند. مسیر کانال انتقال آب از جنوب منطقه صنعتی حلب طراحی شده و در طول خط راه آهن حلب – رقه به سمت جنوب حلب ادامه می یابد. در این مسیر توسط کانال و تونل از منطقه مسکونی نیراب گذشته و در ادامه به سمت جنوب غربی می پیچد و در پایان به سمت منطقه مسکونی خانتومر تغییر مسیر میدهد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :