بسم الله الرحمن الرحیم

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (فرقان ـ ۶۳)

بنام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد

بنام خداوند مستضعفین

زداینده خوف از خائفین

من گرگانیم ، اهل فیض آباد

که با ذکر او تطمئن القلوب

و ذکرش تزول الکروب و الذنوب

هم او اول است و هم او آخر است

به حکمش کشد پشه نمرود را

من گرگانیم ، اهل فیض آباد

هم او خالق است و هم او رازق است

به یک صاعقه گم کند قوم لوط

چو خور گشت تابان ، شب روز شد

جهان جمله مشعوف و مسرور شد

من گرگانیم ، اهل فیض آباد

و ما رمیت اذ رمیت ای پسر

و لکن الله رمی به قلب شر

ابابیل گم سازد اصحاب فیل

فجعلهم کعصف ماکول رمیم

من گرگانیم ، اهل فیض آباد

خورشید همواره از شرق طلوع می کند 

ما استاد اخلاق دولت نیستیم

و اتمناها بالعرش

سعی بین صفا و مروه ما

بوسه بر دستان مام و بر جبین پدر است

تهرانی نیستم ، اهل فیض آبادم

در مرصاد بهمراه سربازان بی تفنگ با صیاد بودیم

ما با موشکهای نقطه زن تا کویر ایران رفتیم

با حسن در مزارع ترکمن صحرا یار محرومان بودیم

در سرخس کنه از تن احشام می زدودیم

من گرگانیم ، پدرم قاسم باغبان

سگهای گرگان با گرگها همنشین نیستند

با بریتیش فاکس هوند و ماستیف هم سازگار نیستند

من گرگانیم ، شیعه مسلمان ، مأوایم کهف …

اهل فیض آبادم

(حجره ناهید)

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :