مهندس قاسمی می گوید خبرگزاری رسمی انگلیسی رویترز تنها در خصوص تقویم عملکرد شرکت آلومینای ایران دروغ نویسی نکرده بلکه در خصوص عدم شناسایی شرکتهای سازنده رکتیفایرها و ترانس های فوق سنگین شرکت آلومینای ایران نیز فرافکنی نموده و وانمود کرده که تمام تجهیزات مورد نیاز شرکت آلومینای ایران توسط شرکت چینی ان اف سی و پس از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل ساخته شده است.

مهندس سینا قاسمی گفت نحوه تولید پودر آلومینیوم برای خودکفائی و تأمین پیشران های سوخت موشک صنایع دفاعی کشور مولکولی می باشد و تولید پودر آلومینیوم مذکور از طریق الکترولیز پودر آلومینا ممکن نیست و ساخت تمام تجهیزات مربوط به تولید پودر آلومینیوم در تهران و جاجرم توسط مدیر عامل وقت شرکت آلومینای ایران مهندس مجید قاسمی قبل از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل صورت گرفته است. تجهیزات خریداری شده از ژاپن و آلمان نیز قبل از برجام در سال ۱۳۹۳ در بندر عباس تحویل شرکت آلومینای ایران شده است.

گزارش غیر رسمی شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران که تحت عنوان “به سوی عنصر سیزدهم” به فاصله کوتاهی پس از گزارش ویژه خبرگزاری رویترز و دولت انگلیس در ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ بازنشر شد، با انگیزه های تبلیغاتی مبنی بر عملکرد وزارت صمت در خصوص احداث کارخانه آلومینیوم در دولت دوازدهم تهیه و تولید گردیده است.

بخوانید : تخریب مجدد تاسیات برق،مکانیک و آب پروژه پودر آلومینیوم

قاسمی اضافه نمود دوازده دستگاه رکتیفایر و ترانس های فوق سنگین و تجهیزات PTM و ساخت دیگهای سالن احیاء و FTP تماماً قبل از سال ۱۳۹۲ طی سفر مستقیم مدیر عامل وقت شرکت آلومینای ایران آقای مهندس مجید قاسمی و توافق با شرکتهای معتبر و بنام ژاپنی و آلمانی تأمین و ساخته شده و بدون انتقال ارز در اداره بازرگانی جمهوری اسلامی ایران ثبت سفارش شده است و پرداختهای صورت گرفته از سوی شرکت آلومینای ایران به شرکتهای فوجی ژاپن و نوئل آلمان از طریق بانک ملت و تجارت مرکزی انجام شده و شرکت آلومینای ایران معادل ارز آزاد را در وجه شرکتهای مذکور نقداً پرداخت نموده است، از اینرو هدف گزارش ویژه رویترز در عدم شناسایی شرکتهای ژاپنی و آلمانی وارد نمودن اتهام ناروای پولشوئی به مهندس مجید قاسمی در ساخت کارخانه آلومینیوم و پودر آلومینا بوده است. مهندس سینا قاسمی گفت شرکت های فوجی ژاپن و نوئل آلمان بارها ساخت ۱۰۰% تجهیزات برق و مکانیک کارخانه آلومینیوم قبل از برجام را نزد کلیه مراجع بین المللی و جمهوری اسلامی ایران بطور رسمی تأیید کرده اند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :