روزنامهکیهان با اشاره به اینکه در اروپا انرژی در زمستان، گران و کمیاب شده، نوشت: در کشورمان نه کسی مجبور شده از فضولات گربه برای آتش‌افروزی و تولید گرما استفاده کند، نه کارمندانمان وادار شده‌اند، پتوپیچ پشت میزهایشان بنشینند و نه وادار شده‌اند، ۴۰ درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند.

هیچ خانه عادی هم مجبور نشده ماهی ۳۰ میلیون تومان بابت پرداخت قبض گاز خانه‌اش پرداخت کند و هزینه‌های انرژی مردم نیز شکر خدا ۴ برابر درآمد ماهانه‌شان نشده است. توصیه‌های همیشگی و همه ساله برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در زمستان در ایران کجا، «زمستان سخت» اروپا با تبعات هولناک کجا؟!

کیهان به تعطیلی اکثریت مطلق کارخانجات و تعطیلی برخی مدارس و شهر‌ها در نقاط مختلف ایران به منظور جبران کاهش مصرف گاز اشاره نکرده است.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :