آقای مهندس محسن ایرانی مدیر معادن شرکت آلومینای جاجرم طی مصاحبه ای با پایگاه خبری مردمی موج امروز گفت اکاذیب مطروحه در گزارش ویژه و رسمی خبرگزاری رویترز و گزارش غیر رسمی پخش شده در شبکه دو سیمای ایران با عنوان “به سوی عنصر سیزدهم” در خصوص عملکرد شرکت آلومینای ایران صرفاً محدود به کتمان ساخت تجهیزات کارخانه آلومینیوم در ژاپن و آلمان قبل از برجام نمی شود. گزارشات مأخذ مشترک دارند و در این گزارشات وانمود نموده اند که اکتشافات بوکسیت در یزد و سمنان و کرمان نیز بعد از برجام صورت گرفته است.

به گفته ایرانی، بدلیل کمبود منابع معدنی بوکسیت در سال ۹۰ عملیات اکتشاف در مناطق مختلف از جمله استانهای همجوار استان خراسان شمالی با هدف تأمین ماده معدنی بوکسیت از طرف مدیر عامل وقت آقای مهندس مجید قاسمی در دستور کار قرار گرفت. بدنبال عملیات اکتشاف در پهنه روستای تاش از توابع شهرستان شاهرود، گزارش اکتشاف تهیه و در کمیسیون بررسی گزارشات اکتشافات سازمان صمت استان سمنان به تأیید رسید و متعاقب آن در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۲ پروانه بهره برداری از معادن مذکور صادر گردید.

۳۵۰ هزار تن بوکسیت حاصل از عملیات اکتشاف در سال ۹۲ به سایت کارخانه آلومینای جاجرم انتقال یافت و در سال ۹۳ بدنبال صدور پروانه بهره برداری از معان تاش بیش از یک میلیون تن ماده معدنی تحویل کارخانه آلومینای جاجرم گردید. همزمان عملیات اکتشاف در معادن سه گانه استان یزد شامل معادن دشت ده غربی و شرقی و چک چک انجام و بهره برداری از معادن مذکور صورت گرفت.

به گفته ایرانی این عملیات در بازه زمانی ۹۰ الی ۹۳ با مدیریت آقای مجید قاسمی توانست خوراک سی ساله کارخانه آلومینای ایران را مهیا نماید. مدیر عامل وقت برخلاف مدیران پیشین، معادن شناسایی شده حاصل از طرح سراسری شناسایی و عملیات اکتشاف بوکسیت را بنام خود و یا خویشاوندان خویش به ثبت نرساند (معادن سرخچشمه متعلق به آقای علی اصغر شادمانی و معادن جهان آباد به نام آقای فتاحی و معدن شیرین چشمه به نام علی اکبر اشرفی) بلکه کلیه پتانسیل های معدنی سراسر ایران بویژه استان خراسان شمالی را شناسایی و بعضاَ به مرحله استخراج رساند و همانگونه که بیان شد خوراک سی ساله کارخانه آلومینای جاجرم تأمین گردید.

علیرغم وجود پروانه های اکتشاف و بهره برداری معادن مذکور عوامل جاعل با قلب حقیقت، کلیه عملیات خود را به بعد از سال ۹۴ نسبت دادند و بدینوسیله خوراک تبلیغاتی لازم برای رسانه های بیگانه از جمله خبرگزاری رویترز و جاسوس سیا آقای فابیان هینز را تهیه نمودند. رسانه های مذکور کلیه عملیاتهای اکتشاف و بهره برداری را با این عنوان که ایران در حاشیه کویر مشغول ساخت سوخت موشک است تفسیر نموده و ایران را به تخطی از قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل و برجام متهم نمودند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :